สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

สาว FHM

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

นส. แพ็ตตี้ รอธาส (น้องแพ็ต)  อายุ 20  ปี

ส่วนสูง: 170 ซม. น้ำหนัก: 55 กก. สัดส่วน: 34-25-37

FHM 

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

การศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   คณะนิเทศศาสตร์  ปี 3 

คติประจำใจ   ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

FHM 

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

ดาราที่ชอบ  แอน ทองประสม และอนันดา เอวริงแฮม

FHM 

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

FHM 

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส

ที่มา FHM  : http://www.fhm.in.th/

สาว FHM – แพ็ตตี้ รอธาส